Företag

Besök till kiropraktorn räknas av skatteverket som både rehabilitering och friskvård. Det som initialt är behandling av en akut skada byter till rehabilitering under en period. Arbetsgivaren bör dokumentera orsaken till behandlingen då alla behandlingar måste bedömas var för sig utifrån behov. Man kan säga att det är arbetsgivaren som ansvarar för att erbjuda rehabilitering och den anställdes ansvar att delta aktivt.

Huvudvärk

Kiropraktiska behandlingar upp till 5000kr per anställd och år räknas som friskvård och är avdragsgilla. För att detta ska gälla måste förmånen erbjudas samtliga anställda på företaget. Studier visar att kiropraktiska behandlingar bidrar till att minska sjukfrånvaron vilket gör dem lönsamma för företagen och omtycka av personalen.

Kiropraktik

Legitimerade kiropraktorer specialiserar sig på besvär som orsakas av störningar i samspelet mellan muskler, leder och nervsystem. Läs mer om olika symptom, vad som orsakar värken och hur du kan motverka besvär.

SBU, vilket är statens beredning för medicinsk utvärdering har gått igenom den vetenskapliga litteraturen om behandlingsmetoder för rygg och nackbesvär. I deras rapport skriver de att kiropraktik var en signifikant effektiv behandlingsmetod vid både akuta och ihållande/kroniska rygg eller nackbevär.
Kiropraktiken utvecklas i takt med aktuell forskning och bygger på naturvetenskapliga principer. . Kiropraktik ingår i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap, CIOMS. För att få medräknas krävs det att yrkeskåren påvisar hög säkerhet och vetenskapligt dokumenterad behandlingseffekt.
Ja. Utförs behandlingsmetoden av en kvalificerad kiropraktor, är behandlingen mycket säker och effektiv.
Antalet behandlingar beror på vilka besvär du har samt hur länge du haft dem. Kroppen behöver längre tid på sig att bli av med kroniska, långt gångna besvär jämfört med akuta. Ju snabbare du åtgärdar besvären, desto kvickare blir läkningsprocessen. Men ett lagom akut tillstånd tar i snitt mellan 4 och 6 behandlingar att få stabilt.
En LKR kiropraktor har en 5 års akademisk utbildning från en utländsk högskola/universitet och uppfyller på så vis de internationella kraven för legitimation. Denna är även medlem i LKR (Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation) Naprapatutbildningen är inte en akademisk utbildning enligt Högskoleverkets kriterier, sålunda förekommer det en skillnad i kompetens emellan de 2 grupperna.
Kiropraktik är idag världens tredje största primärvårdsyrkesgrupp efter läkare och tandläkare. Med andra ord fungerar det utmärkt som en första bedömning innan man tar ställning till om vidare medicinsk hjälp behövs. Kiropraktik är dessutom friskvård och fungerar utmärkt som förebyggande vård och som en service till din fantastiska kropp!
Ja alldeles utmärkt. Många av världens mest kända atleter, så som Michael Jordan, Usain Bolt, Lance Armstrong och Tiger Woods använder sig av kiropraktorer för att få ut det mesta av sin kropp och öka prestationsförmågan. Idag behandlar vi på kliniken många duktiga handbollsspelare, triathleter och löpare med väldigt goda resultat.

De allra vanligaste besvären som kommer in till kiropraktorn är smärta i ryggen, bäckenet, nacken, axlar och huvud. Även migräner och yrsel förekommer frekvent. Andra vanliga problem är sportskador, så som löparknän, och överbelastningsskador i ben och fötter.
Ungefär 50 % av nya patienter upplever en behandlingsreaktion som varar mindre än 24h efter behandlingen. Denna reaktion uppfattas av de flesta som en träningsvärk eller trötthet då kroppen lägger fokus och energi på återuppbyggnad och läkning. Många sig även ”lättare” i kroppen efter behandlingen och mer rörliga.
En del av en kiropraktorbehandling är justeringen vilken syftar till att återfå rörelse i leden. Emellan ledytorna friges då en gasbubbla och tryckutjämning vilket låter som ett klick. Ofta känner patienten då att leden lossat ordentligt. Behandlingsmetoden är effektiv och väldigt säker om den utförs av en legitimerad kiropraktor med internationellt godkänd utbildning.

Priser

Pris för behandling: 750 kr.

Rygg

Absolut! Under graviditeten får kvinnor ofta ryggproblem på grund av den extra tyngd som magen orsakar. Detta kan i sin tur leda till överbelastning i ryggens muskulatur och leder vilket orsakar smärta och obehag.
En kiropraktisk behandling syftar till att påverka rörligheten i kotor och leder. Detta gör att nervsystemet, som finns inuti kan fungera mer effektivt och på ett bättre sätt. Vi behandlar alla leder och muskler i kroppen, alltså även armbågar, axlar, knän och fötter.

Självhjälp

Vid akut värk eller stelhet är det viktigt att få behandling tidigt för att förkorta behandlingsperioden och påskynda läkningen.

Medan du väntar på att komma till din kiropraktor kan du prova följande:
  • Undvik smärtsamma rörelser
  • Prova kyla i 15-20 minuter (Ha gärna en tunn handduk emellan huden och kylpåsen)
  • Avlasta ländrygg genom att ligga på rygg med benen böjda i 90 grader på en stol
  • Undvik att böja dig framåt då detta ofta irriterar smärtan ytterligare.
  • Stå och gå är oftast bättre än att sitta.
  • Ta hellre fler korta promenader än en lång.
När du blir smärtfri gäller det att se till att besvären inte återkommer.
Dessa råd kommer hjälpa dig på vägen.
  • Motionera regelbundet
  • Tänk på vad du äter. (överdrivna mängder snabba kolhydrater ökar risken för inflammation i muskler och leder)
  • Lev ergonomiskt. Det är viktigt att försöka belasta kroppen så jämnt som möjligt för att minska snedbelastning, som till exempelvis vid bärande av tunga handväskor
  • Besök din kiropraktor regelbundet- därigenom har du en bra förutsättning för att fungera normalt.