Vad är nackspärr?

Nackspärr

Nackspärr kan beskrivas som ett ryggskott i nacken. Man upplever plötslig smärta och kramp i nacken och övergången till skuldrorna vilket gör det svårt att vrida på huvudet.

Om man under längre tid belastar nackens kotor enformigt, till exempel vid ett skrivbord framför datorn, kan trycket i lederna öka till den grad att hjärnan sätter igång en skyddsmekanism. Denna skyddsmekanism leder till att signaler skickas från hjärnan till de muskler som ligger omkring de överbelastade lederna och gör det enda skyddsmuskel kan göra, nämligen drar åt sig. På så vis uppstår en kramp i nacken vilket ofta ökar trycket i leden samt irriterar nerverna som kommer emellan lederna. Stress är en annan väldigt starkt bidragande faktor till spänningar i nackmuskulaturerna.

Symptom vid nackspärr

Stelhet och smärta i nackmusklerna, ofta från toppen av nacken, hela vägen ner mot övre delen av skulderpartiet. Det för framför allt väldigt ont att vrida på huvudet bara några grader.

Behandling av nackspärr

Ju tidigare behandling av besvären påbörjar, desto tidigare blir man i regel av med problemet. En kiropraktor kan hjälpa dig att återställa normal funktion i nacken och omkringliggande muskulatur. Men det är minst lika viktigt att ni tillsammans går igenom övningar och förändringar av arbetsställning och rörelsemönster för att förhindra att problemen uppstår igen.

Känner Du att nacken är stel kan det vara bra att i förebyggande syfte besöka din kiropraktor för att förhindra den akuta smärtan som uppstår vid en nackspärr.