Vad är ryggskott?

Ryggskott

Ett ryggskott kan definieras som ett akut tillstånd av smärta och stelhet i ryggen vilket ofta leder till besvär med rörligheten.

Idag är ryggskott enligt sjukskrivningsstatistiken den absolut vanligaste förekommande anledningen till att man är sjuk och på så vis hemma från arbetet. Det är även en av de vanligaste orsakerna till att man uppsöker en kiropraktor.

Så många som 8 av 10 personer tros någon gång uppleva smärtor i ländryggen. Ryggskott ser vi i alla åldrar. En vanlig orsakerna till ryggskott hos barn är överdrivet sittande framför iPads, mobiler och datorer kombinerat med för lite fysisk aktivitet.

Symptom vid ryggskott

Plötslig smärta omkring muskler, kotor och diskar som stundom strålar ner över sätet och höfter. Patienter beskriver ofta värken som huggande, eller skarp och ländryggen känns låst. I princip alla rörelser av ryggen förvärrar smärtan vid ett kraftigt ryggskott framför allt framåtböjning.

Behandling av ryggskott

När man drabbats av ett ryggskott är det viktigt att ta reda på varför det uppkommit. Att endast behandla symptomen av ryggskottet leder ofta till att det återkommer då man inte kommit åt själva roten till problemet.

Genom att identifiera dysfunktionen (delen som ej fungerar som den ska) i ryggraden och behandla den kan kiropraktorn hjälpa kroppen till ökad rörelse i området så att ryggen läker naturligt.

Prata med din kiropraktor om orsaken till ryggskottet och hur den kan behandlas. Lämnas ryggskottet obehandlat under en längre tid kan de slutligen leda till kronisk värk och orsaka längre läketid. Det är alltså inte rekommenderat att gå runt med smärta i onödan.

Filmen nedan förklarar hur en låsning i ryggen uppstår. (Filmen är på norska)