Människan är skapt för rörelse. Evolutionärt sett har vi inte ändrats särskilt mycket under de senaste tusentals åren. Det har däremot våra beteenden och livsstil. Om kroppen belastas enformigt, t. ex. vid stillasittande kontorsjobb, kan en störning i muskel, led och nervfunktion uppstå. En sådan funktionsstörning kan skapa en rad olika symtom så som värk, domningar och yrsel.

En väl fungerande kropp gör att man kan prestera mer och och må bättre. Legitimerade kiropraktorer är experter på att förebygga och behandla besvär i muskler och leder. Att bli frisk är en process som sker steg för steg i ett samarbete mellan kiropraktor och patient.

Kiropraktik är världens tredje största primärvårdsgrupp, efter läkare och tandläkare. Kiropraktorer är specialister på att förbättra rörelseapparaten, det vill säga leder och muskler. Kiropraktik ingår i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap, CIOMS.